Οι Υπηρεσίες μας

Custom Web Applications

Ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη χρησιμοποιώντας τα καταλληλα εργαλεία. Συνδέση μεταξύ εφαρμογών με την ανάπτυξη νέων ή την χρησιμοποίηση ήδη υπάρχων APIs (Google API, Facebook API, Paypal API κ.α.).

Let's Build a Great Project!

Στείλτε Μήνυμα
External APIs

Συνδέστε την εφαρμογή σας και αντλήστε δεδομένα από γνωστά External APIs όπως Google Maps, Facebook, Twitter, Airbnb και άλλά.

RESTful APIs

Δημιουργία, άντληση, επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών σας με την δημιουργία RESTful APIs.